ვადები და პირობები
World Tourism Portal

გამოყენების პირობები World Tourism Portal

ეს პირობები არეგულირებს თქვენს გამოყენებას World Tourism Portal ვებსაიტი ("ვებგვერდი"). გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს პირობები, რადგან ისინი გავლენას ახდენენ კანონით გათვალისწინებულ თქვენს უფლებებსა და მოვალეობებზე. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, გთხოვთ არ გამოიყენოთ ვებ – გვერდი.

 1. ვებსაიტის გამოყენება

1.1 ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ პირობებს არ ექვემდებარებათ.

1.2 ჩვენ მოგცემთ შეზღუდულ ლიცენზიას ვებსაიტზე წვდომისა და პირადი სარგებლობისთვის. ამით თქვენ შეგიძლიათ დაბეჭდოთ ვებსაიტის შინაარსის ერთი ასლი, რომელიც თქვენთვის საინტერესოა.

1.3 ვებსაიტის პირად გამოყენებაში თქვენ არ შეგიძლიათ გააკეთოთ რაიმე შემდეგი ვებსაიტთან ან მის შინაარსთან:

1.3.1. გარდა ვებსაიტზე წვდომის მიზნით, ელექტრონულ ფორმატში გადმოწეროთ დისკზე, სერვერზე ან სხვა საცავ მოწყობილობაზე, ქსელთან არის დაკავშირებული თუ არა;

or

1.3.2 განაწილება, გადაცემა, ჩვენება, შესრულება, რეპროდუცირება (გარდა 1.2 პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდული გარემოებების გათვალისწინებით) ან გამოაქვეყნეთ ნებისმიერი საშუალო ან ფორმატით, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერ პირად ბლოგზე ან სოციალურ ქსელში ვებსაიტზე (მაგრამ ამ პუნქტში არაფერია 1.3.2 მიზნად ისახავს კრძალავს თქვენს საიტზე კომენტარის გაკეთებას ვებსაიტზე ან მის შინაარსზე, ნებისმიერი საშუალების ან ფორმატის საშუალებით);

or

1.3.3 შექმენით ნებისმიერი წარმოებული სამუშაო.

1.4 თქვენ არ შეგიძლიათ გაყიდოთ, გადაიტანოთ ან გამოიყენოთ ვებ – გვერდის ნებისმიერი შინაარსი კომერციული მიზნებისთვის.

1.5 თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვებ – გვერდი შემდეგი შემდეგი მიზნებისთვის: -

1.5.1 ავრცელებს ნებისმიერი უკანონო, შევიწროების, ცილისწამების, მოძალადე, მუქარის, მავნე, ვულგარული, უხამსი ან სხვაგვარად სადავო მასალების ან სხვაგვარად დარღვევის რაიმე კანონებს;

1.5.2 გადამცემი მასალა, რომელიც ხელს უწყობს ქცევას, რომელიც წარმოადგენს სისხლისსამართლებრივ დანაშაულს, ან სხვაგვარად არღვევს არსებულ კანონებს, დებულებებს ან პრაქტიკულ კოდებს სადმე;

1.5.3 ერევა სხვა პირის მიერ ვებსაიტის გამოყენებაში ან სიამოვნებაში;

or

1.5.4, საავტორო უფლებებით დაცული მასალების ელექტრონული ასლების დამზადება, გადაცემა ან შენახვა მესაკუთრის ნებართვის გარეშე.

1.6 ჩვენ მოგცემთ გაუქმებულ, ექსკლუზიურ, შეზღუდულ უფლებას ვებსაიტზე ჰიპერბმულის შესაქმნელად, იმ პირობით, რომ ბმული არ წარმოგვიდგენს ჩვენს, ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენს რეკლამებს, ჩვენს სპონსორებს ან ჩვენს რომელიმე, ან მათ შესაბამის პროდუქტებს ან მომსახურებებს. ყალბი, დამამცირებელი, შეცდომაში შემყვანი ან შეურაცხმყოფელი. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ნებისმიერი ლოგო, სასაქონლო ნიშანი, ან სხვა საკუთრების ნიშანი ან გრაფიკა, როგორც ბმული ნაწილი, ჩვენი გამოხატული წერილობითი თანხმობის გარეშე.

 1. Privacy

2.1 ვებსაიტის თქვენი გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომლის ნახვა შეგიძლიათ ბმულზე დაჭერით. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხეთ.

 1. ვებსაიტის ხელმისაწვდომობა და შინაარსი

3.1 მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მიზანია შემოგთავაზოთ მაქსიმალური სერვისი ვებსაიტის გამოყენებით, თქვენ ვერ ვპირდებით, რომ ვებსაიტი ხელმისაწვდომი იქნება უწყვეტი და გადაცემა გაუმართავი იქნება.

3.2 ვებსაიტზე თქვენი დაშვება ზოგჯერ შეიძლება შეიზღუდოს, რემონტი, ტექნიკური მომსახურება, შესწორება ან ახალი ობიექტების ან მომსახურების შემოღება. ჩვენ ვეცდებით აღვადგინოთ მომსახურება, რაც შეიძლება მალე.

3.3 ჩვენ ვცდილობთ დავრწმუნდეთ, რომ ვებსაიტის შინაარსი ფაქტობრივად ზუსტია და / ან კომენტარი ან მოსაზრება არის სამართლიანი და გონივრული, მაგრამ ჩვენ არ გვპირდება დაპირება, რომ ეს ყოველთვის ასე იქნება და ჩვენ არ გპირდებით, რომ თქვენ მიერ მოპოვებული ინფორმაცია მიიღებთ ვებ – გვერდის გამოყენებით. იქნება დამაკმაყოფილებელი ხარისხის ან შესაფერისი ან შესაფერისი კონკრეტული მიზნებისთვის.

3.4 თუ ხარვეზი მოხდა თქვენს ვებსაიტთან წვდომასთან ან გამოყენებასთან დაკავშირებით, ან თუ ფიქრობთ, რომ ვებ – გვერდი შეიცავს რაიმე უზუსტობას, გთხოვთ, აცნობეთ მას ვებ – გვერდზე უკუკავშირის ბმულის გამოყენებით და ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს, როგორც კი გონივრულად შეგვიძლია. .

 1. მესამე მხარის ვებსაიტები, პროდუქტები და მომსახურება

4.1 როგორც თქვენთვის მოსახერხებელი, ვებსაიტი მოიცავს მესამე მხარის ვებსაიტებს. ჩვენ არ ვამოწმებთ ან ვამოწმებთ მესამე მხარის ვებსაიტებს ან მათზე გაყიდულ საქონელს ან მომსახურებას. ჩვენ არ ვაძლევთ მხარს მესამე მხარის ვებსაიტების შინაარსს ან მათზე გაყიდულ საქონელსა თუ მომსახურებას. თქვენ იყენებთ მესამე მხარის ვებსაიტებს საკუთარი რისკის ქვეშ. თქვენ ყურადღებით უნდა გაითვალისწინოთ ყველა ის პირობა და პირობა, მათ შორის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ, რომელსაც თქვენ იყენებთ ვებსაიტის საშუალებით.

4.2 ჩვენ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მიერ ორგანიზებულ კონკურენციაზე, რომელსაც თქვენ შედიხართ ვებსაიტის საშუალებით. თქვენი შემოსვლა ექვემდებარება პირობებს, მათ შორის, კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, მესამე მხარის მიერ, ხოლო მესამე მხარე იქნება პასუხისმგებელი მხოლოდ კონკურსის შედეგად წარმოქმნილ ყველა მოთხოვნაზე და ნებისმიერი პრიზის ან სხვა ჯილდოს შესრულებაზე.

ვებსაიტის 4.3 ნაწილი შეიძლება შეიცავდეს რეკლამას ან სპონსორაციას მესამე მხარის მიერ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან უზრუნველყონ ვებსაიტზე განთავსებული მასალის ზუსტი, სრულყოფილი, ჭეშმარიტი და არა შეცდომაში შემავალი და შეესაბამება ყველა შესაბამის კანონებსა და კოდებს. ჩვენ პასუხისმგებლობას არ მოგცემთ თქვენზე, თუ ასეთი მესამე მხარის მასალები არასწორია, არასრული, არასწორი, შეცდომაში შეყვანილი ან არ შეესაბამება შესაბამის კანონებს და კოდებს.

4.4 ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ ვაკისრებთ პასუხისმგებლობას რაიმე მესამე მხარის ვებსაიტების ან მომსახურების შინაარსზე, კონფიდენციალურობაზე, ან პრაქტიკაზე. თქვენ ამას კიდევ აღიარებთ და ეთანხმებით World Tourism Portal პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებლობა არ აქვს უშუალოდ ან ირიბად, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ ეს გამოწვეულია ნებისმიერი შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებისთვის გამოყენებული ან მასზე დამოკიდებულებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ან ნებისმიერი ასეთი ვებ – გვერდის ან მომსახურების საშუალებით.

4.5 ჩვენ Amazon Associate ვართ და, როგორც ასეთი, საკომისიო გადასახადი შეგვიძლია მივიღოთ შესყიდვების კვალიფიკაციიდან. გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ არავითარ კავშირში არ ვართ დაკავშირებული Amazon- ის ვებსაიტზე ჩამოთვლილ პროდუქტებთან და არ შეიძლება პასუხისმგებლობად მივიღოთ ნებისმიერი საკითხი, რაც შეიძლება წარმოიშვას მათი საიტის გამოყენებისა და ნებისმიერი პროდუქტის შეძენისგან. ჩვენი საიტის საშუალებით მათი სერვისების გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ პირობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის წაიკითხეთ ამაზონის პოლიტიკის შესახებ განცხადება & გამოყენების პირობები Amazon.

 1. Ინტელექტუალური საკუთრების

5.1 ვებსაიტზე არსებული ყველა შინაარსი (შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი სახელის, ლოგოს, სავაჭრო ნიშნის, სურათის, ფორმის, გვერდის განლაგების ან ტექსტის ჩათვლით) არის ჩვენი საკუთრება ან, შესაბამის შემთხვევებში, მესამე მხარის საკუთრება, რომლის რეკლამა, სპონსორობა, ვებსაიტი , მომსახურება ან საქონელი ნახსენებია ვებსაიტზე, ან მისაწვდომია ვებ – გვერდზე.

5.2 ჩვენ ვებგვერდზე გამოყენებული ყველა პროგრამული უზრუნველყოფის ექსკლუზიური მფლობელები ვართ და ვებსაიტში ყველა შინაარსის შედგენის ექსკლუზიური მფლობელები ვართ.

5.3 დაზოგეთ, როგორც ეს ნებადართულია ამ პირობებით, თქვენ არ შეგიძლიათ ამონაწერი (ან სხვა გზით გამოიყენოთ) ვებ – გვერდის შინაარსის მთელი ან ნებისმიერი ნაწილი (შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი სახელის, ლოგოს, სავაჭრო ნიშნის, სურათის, ფორმის, გვერდის ჩათვლით) განლაგება ან ტექსტი) ჩვენი გამოხატული წერილობითი თანხმობის გარეშე.

გამოყენების პირობები და საქონლის გაყიდვის ჩვენი პირობები. ქვემოთ მოცემულ აბზაცებში სიტყვა "პირობები" ეხება როგორც გამოყენების პირობებს, ასევე საქონლის გაყიდვის პირობებს.

 1. ჩვენი პასუხისმგებლობა

6.1 თუ პირობების დარღვევას ვიმოქმედებთ, ჩვენ მხოლოდ პასუხისმგებლობას ვიღებთ თქვენს მიერ გამოწვეულ ზარალზე, რამდენადაც ისინი წარმოადგენენ გონივრულად დასაბუთებულ შედეგს ორივე ჩვენგანისთვის, როდესაც იყენებთ ვებსაიტს, ან ხელშეკრულებას შეიქმნა ჩვენს მიერ საქონლის გაყიდვა თქვენთან დაკავშირებით. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩვენი ვალდებულება არ ვრცელდება ან მოიცავს ბიზნესის ზარალს (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, კონტრაქტების დაკარგვის, შემოსავლის, მოგების, მოსალოდნელი დანაზოგის, არასაჭირო ხარჯების, გუდვილის ან მონაცემების შესახებ) ან რაიმე სხვა შედეგობრივ ან ირიბ ზარალზე, რომელიც არ არის დასაბუთებული. ორივე ჩვენგანმა, როდესაც თქვენ იწყებთ ვებ – გვერდის გამოყენებას, ან როდესაც შეიქმნა ხელშეკრულება ჩვენს მიერ ჩვენს მიერ საქონლის გაყიდვის შესახებ.

6.2 პირობებში არაფერი არ ზღუდავს ჩვენს პასუხისმგებლობას სიკვდილის ან პირადი დაზიანების გამო, რომელიც გამოწვეულია ჩვენი გაუფრთხილებლობით, მოვალეობის შეუსრულებლობით, ან გამოწვეული იქნება ჩვენი ნებით საქციელით ან უხეში დაუდევრობით.

6.3 თქვენ პასუხისმგებლობას მოგცემთ ჩვენს ზარალებზე და ხარჯებზე, რომლებიც გამოწვეულია პირობების დარღვევის შედეგად.

 1. საერთაშორისო გამოყენება

7.1 ჩვენ არ გვპირდება, რომ ვებსაიტზე მასალები შესაფერისია ან გამოსაყენებელია, ხოლო ვებსაიტზე შესვლა იმ ტერიტორიებიდან, სადაც მისი შინაარსი უკანონოა ან უკანონოა, აკრძალულია. თუკი ვებსაიტზე წვდომას აირჩევთ ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ, თქვენ ამას აკეთებთ თქვენივე ინიციატივით და პასუხისმგებელნი ხართ ადგილობრივი კანონების დაცვას.

 1. ჩვენი გონივრული კონტროლის მიღმა

8.1 ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებლობა პირობების შესაბამისად ჩვენს პასუხისმგებლობებთან დაკავშირებით, თუ ასეთი შეფერხება ან ჩავარდნა გამოწვეულია ჩვენი გონივრული კონტროლის მიღმა გარემოებებით. ეს არ იმოქმედებს თქვენს ნორმატიულ უფლებებზე.

 1. ჩვენი გონივრული კონტროლის მიღმა

9.1 თქვენი უფლებები და ვალდებულებები პირობებით არის პირადი და თქვენ არ შეიძლება მიანიჭოთ ან სხვაგვარად გადასცეს ასეთი უფლებები და მოვალეობები მესამე მხარისათვის. არცერთ მესამე მხარეს, ვისთანაც აპირებთ დავალებას ან სხვაგვარად გადაცემას თქვენი უფლებები და მოვალეობები, არ ექნება აღსრულებული უფლებები ჩვენს წინააღმდეგ.

 1. უარი

10.1 თუ თქვენ არღვევთ პირობებს და ჩვენ ირჩევთ დარღვევის უგულებელყოფას, ჩვენ კვლავ მოგვცემს უფლებას გამოვიყენოთ ჩვენი უფლებები და საშუალებები სხვა სიტუაციებში, როდესაც პირობებს არღვევთ.

 1. Severance

11.1 თუ რომელიმე პირობა ბათილად, ძალადაკარგულად გამოცხადდა ან რაიმე სხვა მიზეზის გამო, რომ არ არის აღსრულებული, ეს პირობა უნდა დაიშალოს და არ იმოქმედებს დანარჩენი პირობების მოქმედებისა და შესრულების შესახებ.

 1. დამატებების შეტანის თაობაზე

12.1 ჩვენ უფლება გვაქვს შევიტანოთ ცვლილებები ვებსაიტზე, პირობებსა და პირობებში მითითებულ ყველა სხვა პირობასა და პოლიტიკაში, ან რომლებიც ვრცელდება პირობების მთლიანად ან ნაწილობრივ. ეს ნიშნავს, რომ ვებ – გვერდი, პირობები, წესები და სხვა პირობები შეიძლება შეიცვალოს ვებ – გვერდის ბოლო გამოყენების შემდეგ. ვებსაიტის გამოყენებას ექვემდებარება პირობები, პოლიტიკა და სხვა პირობები, რომლებიც იყენებთ ვებსაიტს. თუ არ მიიღებთ ამ ცვლილებებს, არ უნდა განაგრძოთ ვებგვერდის გამოყენება.

 1. მოქმედი კანონი და იურისდიქცია

13.1 პირობები რეგულირდება კვიპროსის კანონებით და კვიპროსის სასამართლოებს ექნებათ განსაკუთრებული იურისდიქცია ნებისმიერ პირობებში წარმოშობილ ნებისმიერ დავას.

13.2 განაახლეთ ჩვენი სერვისის წვდომა ან გამოყენებას ამ ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ, თქვენ ეთანხმებით რომ შესწორებული პირობებით იმოქმედებთ. თუ არ ეთანხმებით ახალ პირობებს, გთხოვთ შეწყვიტოთ მომსახურების გამოყენება.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

თქვენს მიერ მომსახურების გამოყენება მხოლოდ თქვენს საფრთხეშია. მომსახურება ხორციელდება "როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომი" საფუძველზე. მომსახურება ხორციელდება ნებისმიერი სახის გარანტიების გარეშე, იქნება ეს გამოხატული თუ ნაგულისხმევი, მათ შორის, სავაჭრო შეზღუდულობის ნაგულისხმევი გარანტიები, კონკრეტული მიზანშეწონილობა, დარღვევა ან შესრულების კურსი.